Książka wydana w 25 – lecie kapłaństwa księdza Władysława Zązla, proboszcza z Kamesznicy